Muzyka Kaszubska

Każda grupa etniczna ma swoją muzykę – pieśni, tańce – która jest elementem jej kultury i tożsamości. Nie inaczej jest z Kaszubami, wśród których tradycyjna muzyka przetrwała do dziś dzień – w regionie działa ponad sto chórów oraz zespołów pieśni i tańca.

Muzyka ludowa zapisana była przez wieki jedynie w przekazie międzypokoleniowym. Śpiewały gospodynie, kucharki, szwaczki – często przy wykonywaniu wspólnych prac. Śpiewali bardowie, wędrowni śpiewacy, którzy grając na cytrach jednocześnie uczyli nowych pieśni i piosenek mieszkańców wiosek, i sami od nich również zapożyczali teksty, melodie. Poza bardami Kaszubi śpiewali przede wszystkim zespołowo.

Pieśni kaszubskie przede wszystkim sławią piękno Kaszub, pracę człowieka na ziemi i wodzie. Duża grupa utworów to pieśni patriotyczne, morskie, miłosne. Kaszubi mają dużo piosenek, które śpiewają dzieciom i z dziećmi. Mają też swoje pieśni religijne, w tym kolędy.

Kaszubi mają też własne tańce, w tym takie o charakterze obrzędowym – np. rëbôcczi tuńc, który przedstawiał pracę rybaków, czy brutczi tuńc – taniec, wykonywany przez pannę młodą.

Każda ważna uroczystość rozpoczynała się w dawnych czas tańcem koséder (tzw. kaszubski polonez).

Kaszubi mogą się poszczycić własnym hymnem. Autorem tekstu jest Hieronim Derdowski, a muzyki Feliks Nowowejski.

W czasach współczesnych obok tradycyjnych pieśni, za sprawą zespołów muzycznych zakładanych przez młodych Kaszubów – np. przy domach kultury rozwija się kaszubska muzyka rozrywkowa. Przykładem takiego zespołu może być rockowa kapela Wadzeboczi.